AUTOŠKOLA CHRUDIM - TESTY

Zde máte možnost dozvědět se veškeré informace o zkušebních testech a zároveň si je procvičit:

e-Testy on-line
e-Testy informace

Obecné informace o testech

Závěrečná zkouška absolventů autoškol, případně přezkoušení znalostí řidičů motorových vozidel, se provádí testem na počítači. Test je složen z 25 otázek, které náhodně vygeneruje a sestaví počítačový program, a to takto:

  • 10 otázek ze znalosti pravidel provozu na pozemních komunikacích (2 body)
  • 3 otázky ze znalosti dopravních značek a dopravních zařízení (1 bod)
  • 3 otázky na schopnost řešení dopravních situací (4 body)
  • 4 otázky na znalost zásad bezpečné jízdy a ovládání vozidla (2 body)
  • 2 otázky na znalost předpisů o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (1 bod)
  • 2 otázky na znalost předpisů souvisejících s provozem na pozemních komunikacích (2 body)
  • 1 otázka na znalost zdravotnické přípravy (1 bod)

Otázky mohou mít 2 nebo 3 odpovědi, z nichž je jen jedna odpověď správná. Nejvyšší možný počet dosažených bodu je 50. Pro úspěšné absolvování zkoušky pro získání řidičského oprávnění je nezbytné dosáhnout minimálně 43 bodů.

Své znalosti z předpisů si můžete upevnit on-line testem na stránkách ministerstva dopravy

e-Testy on-line.

 

| aktualizace listopad 2022 | provozovatel: Autoškola v Chrudimi Radek Fofoňka, IČ: 60919141 |