AUTOŠKOLA CHRUDIM - PŘIHLÁŠKA

Co je třeba k zahájení výcviku?

Základem je přihláška – Žádost o řidičský průkaz , kterou si můžete vyzvednout přímo v naší autoškole v Chrudimi nebo vytisknout on-line z našich stránek spolu s Prohlášením o zdravotním stavu.

Žádost o řidičský průkaz     Žádost o řidičský průkaz pdf
Prohlášení o zdravotním stavu     Prohlášení o zdravotním stavu pdf

Vytištěnou přihlášku vyplňte, podepište a spolu s potvrzením o zdravotní způsobilosti zaneste potvrdit ke svému obvodnímu (praktickému) lékaři.

Tyto dva řádně vyplněné tiskopisy stačí donést do kanceláře naší Autoškoly v Chrudimi nebo zavolat našemu instruktorovi, který je vyzvedne u Vás. Po obdržení těchto tiskopisů Vám můžeme zahájit výcvik

Pokud Vám ještě nebylo 18 let, je třeba "Souhlas zákonného zástupce" podepsaným některým z rodičů.

Po domluvě s instruktorem si můžete sami zvolit čas a místo, (Chrudim, Pardubice a okolí) kde bude výcvik začínat a kde bude končit (doma, ve škole, v práci...).

 

| aktualizace listopad 2022 | provozovatel: Autoškola v Chrudimi Radek Fofoňka, IČ: 60919141 |